fbview Khai Mở Quyền Năng Song Song | Vietcetera
Khai Mở Quyền Năng Song Song

Khai Mở Quyền Năng Song Song

“Khai mở quyền năng song song” là dự án hợp tác giữa ASUS và Vietcetera, qua những chia sẻ từ Kỳ Nam, Hà Linh và Vũ, cùng khám phá những thói quen và cách thế hệ người dùng đa nhiệm hiện đại ứng dụng công nghệ trong đời sống cũng như công việc

Mẫu số chung của những người chơi hệ đa nhiệm

Mẫu số chung của những người chơi hệ đa nhiệm

Hãy xem "những dân chơi hệ đa nhiệm": Vũ, Kỳ Nam và Hà Linh, có những điểm chung gì, và bí quyết nào giúp họ thành công với phong cách làm việc này nhé!

Vũ, Tạ Quốc Kỳ Nam và Hà Linh

04:08

Vũ, Tạ Quốc Kỳ Nam và Hà Linh “Nghiện Nhà“: Sáng tạo không nên bị giới hạn

Vũ, Tạ Quốc Kỳ Nam và Hà Linh “Nghiện Nhà“: Sáng tạo không nên bị giới hạn