fbview Phái Đẹp hay Phái Gồng | Vietcetera

A Vietcetera Series

Phái Đẹp hay Phái Gồng?

Nếu phụ nữ năm 1920 và phụ nữ năm 2020 có một điểm chung, thì đó là sự “gồng”.

Có chị ăn một miếng phải tô lại son một lần. Có cô gánh deadline cả ở công ty lẫn ở nhà. Có mẹ tay vẫn làm mà miệng vẫn than.

Nhân ngày 20/10, Vietcetera rủ phụ nữ xả “gồng”.

Dù chỉ một ngày thôi, chúng ta chọn không cần chuột ở bắp tay, túi không cần 3 gang đựng vừa laptop vừa đồ đi chợ, mắt không cần mascara môi không cần son - à không, có thể vẫn cần!

Nhớ nhé, bật mode “đẹp” hay “gồng” là ở bạn!

Vietcetera

02:09

Thử thách mặc đồ ngủ đi làm

Thử thách mặc đồ ngủ đi làm