Vì sao các nhân vật phản diện vẫn được yêu thích? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Vì sao các nhân vật phản diện vẫn được yêu thích?

Vì sao các nhân vật phản diện vẫn được yêu thích?

Giải mã sức thu hút kỳ lạ của "kẻ xấu"

Loki, Darth Vader và Joker - 3 nhân vật phản diện có tầm ảnh hưởng lớn trong thế giới điện ảnh. Nguồn: Disney, Warner Bros

Yêu thích