Podcast Pranav Seth, Chief Digital Officer, Techcombank: What benefits do digital banks offer? - S3#19 | Vietcetera
Billboard banner
Pranav Seth, Chief Digital Officer, Techcombank: What benefits do digital banks offer? - S3#19

15 Thg 08

Pranav Seth, Chief Digital Officer, Techcombank: What benefits do digital banks offer? - S3#19

Đã sao chép

Chuyển đổi số trong ngành tài chính giờ đây là một cuộc đua cam go giữa các dịch vụ ngân hàng và doanh nghiệp tài chính. Xuyên suốt hành trình này, nhu cầu ngày một tăng của khách hàng về ngân hàng trực tuyến (online banking) và ngân hàng di động (mobile banking) yêu cầu các tổ chức phải nỗ lực rất nhiều để cải tiến nhằm mang đến những trải nghiệm đơn giản, an toàn và liền mạch. Trong tập podcast Vietnam Innovators này, hãy cùng host Hảo Trần trò chuyện với ông Pranav Seth - Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi Techcombank để tìm hiểu về tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống” thông qua quá trình sáng tạo ngân hàng số Techcombank Mobile. Họ đã làm thế nào để tạo ra trải nghiệm khác biệt và góp phần tạo ra cuộc sống ý nghĩa cho tất cả mọi người dùng, cũng như khẳng định vị thế dẫn đầu của Techcombank trong công cuộc chuyển đổi số. EN:Digital transformation in the finance industry is now an uphill race among many banking services and financial enterprises. To conquer the top, all participants in this race are required to give lots of innovative effort in order to provide such simple, secure and seamless digital experiences that meet the increasing demand of customers for online banking and mobile banking. In this episode of Vietnam Innovators podcast, let’s listen to our host Hao Tran and Mr. Pranav Seth - Chief Digital Officer at Techcombank -  talks about this bank’s vision of “Change banking, change lives”. To understand how they have been building their banking app Techcombank Mobile for retail banking customers; creating differentiating experience that brings a meaningful life for all their customers; as well as confirming their leadership position in purposeful digital transformation. A big thanks to our sponsor Techcombank for making this episode of Vietnam Innovators possible.Techcombank is taking a leadership position in purposeful digital transformation. That’s why Techcombank Mobile brings safer, more convenient and smarter financial experiences to bring a meaningful life for everyone in Vietnam.

NỘI DUNG PODCAST

Chuyển đổi số trong ngành tài chính giờ đây là một cuộc đua cam go giữa các dịch vụ ngân hàng và doanh nghiệp tài chính. Xuyên suốt hành trình này, nhu cầu ngày một tăng của khách hàng về ngân hàng trực tuyến (online banking) và ngân hàng di động (mobile banking) yêu cầu các tổ chức phải nỗ lực rất nhiều để cải tiến nhằm mang đến những trải nghiệm đơn giản, an toàn và liền mạch.

Trong tập podcast Vietnam Innovators này, hãy cùng host Hảo Trần trò chuyện với ông Pranav Seth - Giám đốc Văn phòng Chuyển đổi Techcombank để tìm hiểu về tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống” thông qua quá trình sáng tạo ngân hàng số Techcombank Mobile. Họ đã làm thế nào để tạo ra trải nghiệm khác biệt và góp phần tạo ra cuộc sống ý nghĩa cho tất cả mọi người dùng, cũng như khẳng định vị thế dẫn đầu của Techcombank trong công cuộc chuyển đổi số.

EN:
Digital transformation in the finance industry is now an uphill race among many banking services and financial enterprises. To conquer the top, all participants in this race are required to give lots of innovative effort in order to provide such simple, secure and seamless digital experiences that meet the increasing demand of customers for online banking and mobile banking.

In this episode of Vietnam Innovators podcast, let’s listen to our host Hao Tran and Mr. Pranav Seth - Chief Digital Officer at Techcombank -  talks about this bank’s vision of “Change banking, change lives”. To understand how they have been building their banking app Techcombank Mobile for retail banking customers; creating differentiating experience that brings a meaningful life for all their customers; as well as confirming their leadership position in purposeful digital transformation.

A big thanks to our sponsor Techcombank for making this episode of Vietnam Innovators possible.

Techcombank is taking a leadership position in purposeful digital transformation. That’s why Techcombank Mobile brings safer, more convenient and smarter financial experiences to bring a meaningful life for everyone in Vietnam.

Các tập
Mới nhất