Podcast Vũ trụ Nas Daily và câu chuyện chiến lược truyền thông - Alex Dwek, COO Nas Company - S4#15 | Vietcetera
Billboard banner
Vũ trụ Nas Daily và câu chuyện chiến lược truyền thông - Alex Dwek, COO Nas Company - S4#15

04 Thg 07

Vũ trụ Nas Daily và câu chuyện chiến lược truyền thông - Alex Dwek, COO Nas Company - S4#15

Đã sao chép

[English description below]Tập tuần này đánh dấu lần đầu tiên podcast Vietnam Innovators được ghi hình tại nước ngoài. Hãy cùng host Hảo Trần gặp gỡ và trò chuyện với Alex Dwek - COO Nas Company, công ty chủ quản của kênh nội dung nổi tiếng toàn cầu Nas Daily.Cuộc trò chuyện xoay quanh cách Nas Company đặt những viên gạch đầu tiên trong nền kinh tế sáng tạo (creator economy), từng bước đổi mới phát triển và mang tên tuổi của mình ra toàn cầu. Trong giai đoạn nền kinh tế sáng tạo bùng nổ, tất cả các doanh nghiệp hay thậm chí là cá nhân đều là một kênh nội dung, giúp họ giao tiếp và kết nối với cộng đồng. Vậy trong bối cảnh kinh doanh, điều này quan trọng ra sao, làm thế nào để doanh nghiệp có những chiến lược truyền thông hiệu quả để kết nối, mở rộng và phát triển?Mời bạn cùng lắng nghe.Xem phiên bản video trên YouTubeVà đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com---This week episode marks the first time that the Vietnam Innovators podcast is filmed overseas. Join host Hao Tran as he meets and talks to Alex Dwek, the COO of Nas Company, the company of the globally renowned content channel Nas Daily.The conversation revolves around how Nas Company laid its first steps in the creator economy, innovated and developed, and took its name to the global stage. In the booming creator economy, all businesses and even individuals are media channels, helping them communicate and connect with their communities. So, in the context of business, how important is this, and how can businesses have effective strategies to connect, expand, and grow?Let’s tune in to find out.Listen to this episode on YouTube And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

NỘI DUNG PODCAST

[English description below]

Tập tuần này đánh dấu lần đầu tiên podcast Vietnam Innovators được ghi hình tại nước ngoài. Hãy cùng host Hảo Trần gặp gỡ và trò chuyện với Alex Dwek - COO Nas Company, công ty chủ quản của kênh nội dung nổi tiếng toàn cầu Nas Daily.

Cuộc trò chuyện xoay quanh cách Nas Company đặt những viên gạch đầu tiên trong nền kinh tế sáng tạo (creator economy), từng bước đổi mới phát triển và mang tên tuổi của mình ra toàn cầu. Trong giai đoạn nền kinh tế sáng tạo bùng nổ, tất cả các doanh nghiệp hay thậm chí là cá nhân đều là một kênh nội dung, giúp họ giao tiếp và kết nối với cộng đồng. Vậy trong bối cảnh kinh doanh, điều này quan trọng ra sao, làm thế nào để doanh nghiệp có những chiến lược truyền thông hiệu quả để kết nối, mở rộng và phát triển?

Mời bạn cùng lắng nghe.

Xem phiên bản video trên YouTube
Và đọc những thông tin thú vị trên vietcetera.com.
Nếu có bất cứ góp ý, phản hồi hay mong muốn hợp tác, bạn có thể gửi email về địa chỉ team@vietcetera.com

---

This week episode marks the first time that the Vietnam Innovators podcast is filmed overseas. Join host Hao Tran as he meets and talks to Alex Dwek, the COO of Nas Company, the company of the globally renowned content channel Nas Daily.

The conversation revolves around how Nas Company laid its first steps in the creator economy, innovated and developed, and took its name to the global stage. In the booming creator economy, all businesses and even individuals are media channels, helping them communicate and connect with their communities. So, in the context of business, how important is this, and how can businesses have effective strategies to connect, expand, and grow?

Let’s tune in to find out.
Listen to this episode on YouTube
And explore many amazing articles at the website vietcetera.com.

Feel free to leave any questions or invitations for business cooperation at team@vietcetera.com

Liên kết

Các tập
Mới nhất