Playlist Cởi Mở - Trang 2 | Vietcetera
Billboard banner

Cởi Mở

61 tập
5 Tr lượt xem
Đã sao chép

Cởi Mở là một cuộc bàn luận vô cùng đời thường về những chủ đề mà mọi người luôn "tránh né" từ bao đời như tình dục, giới tính, sức khỏe sinh sản,... Đã đến lúc ta bình thường hóa việc bàn luận về những điều mang tính bản năng mà ai cũng làm và quan tâm này.