Ask A Senior: Lập trình ngôn ngữ thị giác cho e-commerce cùng Châu Võ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Ask A Senior: Lập trình ngôn ngữ thị giác cho e-commerce cùng Châu Võ

Ask A Senior: Lập trình ngôn ngữ thị giác cho e-commerce cùng Châu Võ

Trong số tiếp theo của Ask A Senior, cùng tìm hiểu về công việc của một Head of Production qua lời kể của chị Châu Võ, Trưởng Bộ phận sản xuất hình ảnh và nội dung tại Leflair.

Ask A Senior: Lập trình ngôn ngữ thị giác cho e-commerce cùng Châu Võ

QUẢNG CÁO
Yêu thích