Câu chuyện thương hiệu: Sơn Kim Retail & Sứ mệnh nâng tầm phong cách sống hiện đại của người Việt | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Câu chuyện thương hiệu: Sơn Kim Retail & Sứ mệnh nâng tầm phong cách sống hiện đại của người Việt

Sơn Kim Retail tạo lối đi riêng bằng cách áp dụng chiến lược linh động về mặt chọn lựa đối tác và hạng mục đầu tư.

Ông Phi Nguyễn, Tổng Giám đốc của Sơn Kim Retail. | Nguồn: Cơ Nguyễn/Vietcetera.

Editor's Pick