Echo chamber là gì? Bạn có phải nạn nhân của vòng lặp thông tin? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Echo chamber là gì? Bạn có phải nạn nhân của vòng lặp thông tin?

Echo chamber là gì? Bạn có phải nạn nhân của vòng lặp thông tin?

Mạng xã hội chỉ cho thấy điều bạn đã tin và khiến bạn rơi vào echo chamber (buồng vang thông tin). Điều này diễn ra thế nào?

Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera.

Tóm tắt

list style type

Buồng vang thông tin (echo chamber) ngăn bạn tiếp nhận nguồn tin đối lập và mở rộng góc nhìn.

list style type

Cách Internet lọc và đề xuất nội dung là nguyên nhân lớn đẩy người dùng rơi vào vòng lặp thông tin.

list style type

Ngoài ra, các yếu điểm tâm lý của con người cũng góp phần hình thành buồng vang thông tin.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích