Giải Rác: Chuyện đời của một… chiếc vỏ hộp sữa | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Giải Rác: Chuyện đời của một… chiếc vỏ hộp sữa

Những người mang sữa đi đã quá “ích kỷ”, hoặc do họ không biết rằng: Khi không còn bảo vệ sữa nữa, hộp sữa là tôi có thể làm nhiều hơn thế.

Nguồn: Shutterstock.

Editor's Pick