Hàng miễn phí ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của chúng ta thế nào? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Hàng miễn phí ảnh hưởng đến hành vi mua sắm của chúng ta thế nào?

Khi phải lựa chọn giữa 2 mặt hàng, sự xuất hiện của sản phẩm miễn phí có thể làm lu mờ quyết định mua sắm của chúng ta. Vậy tại sao hàng miễn phí lại 'hot' vậy?

Nguồn: Aarp.org