Hiệu ứng Dunning-Kruger — Vì sao ta thường không nhận ra thiếu sót của mình? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Hiệu ứng Dunning-Kruger — Vì sao ta thường không nhận ra thiếu sót của mình?

Hiệu ứng Dunning-Kruger — Vì sao ta thường không nhận ra thiếu sót của mình?

Sự thiếu sót về khả năng của mình thường nhưng vẫn hay tự tin 'quá đà', khiến việc 'ảo tưởng sức mạnh' trở thành một thói quen, là một hiệu ứng tâm lý học đấy

Trà Nhữ @averagetea_ cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích