Self-gaslighting: Liệu bạn có đang thao túng chính mình? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Self-gaslighting: Liệu bạn có đang thao túng chính mình?

Self-gaslighting: Liệu bạn có đang thao túng chính mình?

“Mình có đang làm quá mọi chuyện lên không nhỉ?” - bạn có bao giờ có những suy nghĩ như vậy. Đây có thể là dấu hiệu của hiện tượng self-gaslighting

Đồi @anngshill cho Vietcetera

Yêu thích