Trang cá nhân của Lucas Luân Nguyễn tại Vietcetera. - Trang 2. | Vietcetera
Billboard banner
Lucas Luân Nguyễn
Contributor

Lucas Luân Nguyễn

facebook

Lucas Luân Nguyễn là một copywriter và một nhà phê bình phim trẻ.

Lucas Luân Nguyễn có kinh nghiệm 4 năm làm trong ngành điện ảnh ở Việt Nam và quốc tế ở các lĩnh vực báo chí, phê bình và marketing.

Một vài dự án/ kinh nghiệm nổi bật:

- Phóng viên...