Trong lúc chạy deadlines bạn càng nên đi ngủ, đây là lý do | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Trong lúc chạy deadlines bạn càng nên đi ngủ, đây là lý do

Chúng ta thường nghe về tác hại của việc mất ngủ, nhưng bạn có biết giấc ngủ giúp ích thế nào, nhất là khi ta đang mệt mỏi vì chạy deadlines không?

Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera