Làm sao để sống sót qua COVID-19? Lời khuyên của các nhà đầu tư dành cho giới khởi nghiệp | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Làm sao để sống sót qua COVID-19? Lời khuyên của các nhà đầu tư dành cho giới khởi nghiệp

Vietcetera tìm đến các chuyên gia để được các chuyên gia chia sẻ về tâm lý của các nhà đầu tư, và lời khuyên của họ dành cho các doanh nghiệp để tồn tại và vực dậy mạnh mẽ hơn hậu đại dịch.

Làm sao để sống sót qua COVID-19? Lời khuyên của các nhà đầu tư dành cho giới khởi nghiệp