Người trẻ Việt và bảo vệ môi trường: là ý thức hay mãi là trào lưu? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Người trẻ Việt và bảo vệ môi trường: là ý thức hay mãi là trào lưu?

Người trẻ Việt và bảo vệ môi trường: là ý thức hay mãi là trào lưu?

Những trào lưu về môi trường trên mạng xã hội gần đây không chỉ nhắc nhở người trẻ Việt về tác hại của rác thải nhựa lên đời sống, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đã thật sự có ý thức bảo vệ môi trường chưa, hay chỉ đang chạy theo một trào lưu mang tầm quốc tế?

Hình ảnh được thực hiện bởi Trà Nhữ.

Yêu thích