Tiêu chuẩn mới cho quán ăn ngon: Không chửi shipper? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Tiêu chuẩn mới cho quán ăn ngon: Không chửi shipper?

Tiêu chuẩn mới cho quán ăn ngon: Không chửi shipper?

Uống trà, lướt net, không sợ lo tin giả. Gom rác, không hút thuốc lá, đổi "quà" cho tương lai.

Nguồn: Bích Hồ cho Vietcetera

Yêu thích