The Bridge - Viên ngọc thô giữa lòng Phố cổ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

The Bridge - Viên ngọc thô giữa lòng Phố cổ

Vietcetera rất hân hạnh khi được Grégoire Du Pasquier mời đến và tham quan một viện ngọc mới của Hà Nội, The Bridge, và nghe ông giải mã những giá trị đằng sau kiến trúc của nó.