Ứng dụng gọi xe TADA: Giải pháp bền vững trên nền tảng công nghệ chuỗi khối | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Ứng dụng gọi xe TADA: Giải pháp bền vững trên nền tảng công nghệ chuỗi khối

Trò chuyện với Kay Woo, nhà sáng lập kiêm CEO của MVL và ứng dụng gọi xe TADA trên nền tảng Blockchain về tương lai của ngành công nghiệp gọi xe tại Việt Nam.

Editor's Pick