Xem Video 5 thói quen giúp bạn đạt được Độc lập tài chính | Vietcetera
Billboard banner
5 thói quen giúp bạn đạt được Độc lập tài chính

5 thói quen giúp bạn đạt được Độc lập tài chính

02:533893 lượt xem
Đã sao chép
"Không còn áp lực về tài chính, có nhiều tự do để làm điều mình thích." Nếu Độc lập tài chính là điều mà bạn đang phấn đấu để đạt được, thì 5 thói quen sau sẽ hỗ trợ bạn rất tốt đấy. Video được Vietcetera hợp tác sản xuất cùng RealStake

Các
tập khác