Tại sao hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam chưa bứt phá? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Tại sao hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam chưa bứt phá?

Vietcetera cùng chị Đoàn Kiều My, Giám đốc Marketing tại Startup Vietnam Foundation, tìm hiểu những vấn đề kìm hãm tốc độ phát triển của các startup tại Việt Nam.

Editor's Pick