Internalized Homophobia - Khi ta là vật cản giới tính của chính mình | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Internalized Homophobia - Khi ta là vật cản giới tính của chính mình

Tự kỳ thị đồng tính (internalized homophobia) xảy ra vì ta không chấp nhận giới tính của mình, liệu định kiến này có hệ quả sâu xa hơn trong cộng đồng LGBT+?

Tất Sỹ @tatsy.wip cho Vietcetera