Không phải người hướng nội, cũng chẳng phải hướng ngoại. Bạn là ai? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Không phải người hướng nội, cũng chẳng phải hướng ngoại. Bạn là ai?

Có khái niệm nào giải thích về tính cách của bạn nếu không thuộc về phe hướng ngoại lẫn hướng nội?

Elena @jimjimblossom cho Vietcetera

Editor's Pick