fbview Tìm - Thấy | Vietcetera
Tìm - Thấy

Tìm Thấy

Sau chặng đường đi tìm câu trả lời cho “Đâu Là Giới Hạn?“, Essilor và Vietcetera lại tái ngộ trong một chặng đường mới mang tên “Tìm - Thấy” với thế hệ Gen Y, Z. Cùng gặp gỡ những người trẻ tuổi đang nỗ lực tìm kiếm và chinh phục niềm đam mê của mình

Đâu Là Giới Hạn

Đâu Là Giới Hạn?” là tên gọi của series hợp tác giữa Essilor và Vietcetera, nơi nhiều người ở thế hệ Gen X với độ tuổi trên 40, nói về những giới hạn họ đã, đang và vẫn sẽ sẵn sàng vượt qua.

Tiên cookie

03:48

Tiên Cookie: Nỗi buồn còn để thưởng thức

Tiên Cookie: Nỗi buồn còn để thưởng thức

Tiên cookie

52:47

Vũ: Vứt đàn đi và khóc

Vũ: Vứt đàn đi và khóc