Như khinh khí cầu, nếu muốn được bay cao phải bỏ dần đi các bao cát | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Như khinh khí cầu, nếu muốn được bay cao phải bỏ dần đi các bao cát

Như khinh khí cầu, nếu muốn được bay cao phải bỏ dần đi các bao cát

Chúng ta không chọn nhặt cái gì lên hay bỏ cái gì xuống, mà chúng ta đi theo một luồng năng lượng.

Đỗ Hữu Chí. | Nguồn: Cơ Nguyễn cho Vietcetera

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích