Cởi Mở | Vietcetera
Phái Đẹp Hay Phái Gồng
4 bài viết
Cởi Mở
Chủ đề

Cởi Mở: Lần đầu ngủ với bạn thân

Tôi đã tốt nghiệp friendzone như thế nào?

Cởi Mở: Lần đầu trả tiền mua tình

Khi ở vũ trường Lush, nhiều lúc bạn không biết mình đang nhảy với một cô gái, hay một cô “gái”. Cho đến khi giá cả được đưa ra.

Cởi Mở: Lần đầu trả tiền mua tình

Khi ở vũ trường Lush, nhiều lúc bạn không biết mình đang nhảy với một cô gái, hay một cô “gái”. Cho đến khi giá cả được đưa ra.

Cởi Mở: Lần đầu sản xuất phim "heo" ở Nhật

Việc của tôi là cầm tất cả những gì người khác không cầm: lube, bao cao su, khăn giấy, nước, kịch bản, điện thoại.

Cởi Mở: Lần đầu sản xuất phim "heo" ở Nhật

Việc của tôi là cầm tất cả những gì người khác không cầm: lube, bao cao su, khăn giấy, nước, kịch bản, điện thoại.