Cởi Mở | Vietcetera
Cởi Mở

Cởi Mở

Series về những trải nghiệm tình dục đầu tiên.

18+
Cởi Mở: Lần đầu nghi dính bầu

Cởi Mở: Lần đầu nghi dính bầu

Mùa hè năm 18 tuổi, các bạn tôi sôi nổi với những kế hoạch ăn chơi nhảy múa sau một năm học căng thẳng. Còn tôi thì ngồi trầm tư trong góc phòng ngủ ở Melbourne, đối mặt với khả năng mình sắp làm bố.

30 Thg 04

·

Thương