Cởi Mở | Vietcetera
Billboard banner
Cởi Mở

Cởi Mở

Series về những trải nghiệm tình dục đầu tiên.

18+Cởi Mở: Tôi là "vers"!

LGBT+

Cởi Mở: Tôi là "vers"!

Tôi chọn định nghĩa bản thân là vers, vì tôi muốn trải nghiệm ở cả hai vị trí top và bot. Nhưng những cuộc tình của tôi lại thưa thớt từ đấy. Chuyện là...

26 Thg 11